Οι όροι χρήσης και η Πολιτική του dropmedia.gr έχουν ως εξής:

Ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας dropmedia.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το dropmedia.gr έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης , ο χρήστης / επισκέπτης με τη σειρά του οφείλει να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον συνεχίζει τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχεται τις προϋποθέσεις και τους τροποποιημένους όρους . Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη επίσκεψη/χρήση τις ιστοσελίδας μας.

Όροι χρήσης/Πολιτική του dropmedia.gr

Το  dropmedia.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του  dropmedia.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη / επισκέπτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Το dropmedia.gr δεν ευθύνεται για την πληρότητα,το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπεστε μέσω διαφημιστικών banners ή συνδέσμων. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες αυτές, ο χρήστης / επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το dropmedia.gr δεν φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη / επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα dropmedia.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ο χρήστης / επισκέπτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών της  dropmedia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για κανέναν έμμεσο ή άμεσο λόγο που να αφορά οποιουδήποτε είδους αποζημίωση απέναντί σας.

Ο χρήστης / επισκέπτης δεν επιτρέπεται να σχολιάσει με υβριστικούς – προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια με υβριστικό, ρατσιστικό, φυλετικό περιεχόμενο θα διαγράφονται από τη διαχείριση του dropmedia.gr.

Το περιεχόμενο του dropmedia.gr υμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του dropmedia.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το dropmedia.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Άρα ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχομένου του dropmedia.gr.

Ο χρήστης / επισκέπτης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Περαιτέρω ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Όροι χρήσης/Πολιτική του dropmedia.gr